Shri Babaji chants the 'Brahmanandam Paramasukadam' sloka

Baba Shiva Rudra Balayogi chants the 'Brahmanandam Paramasukadam' sloka.